Omröstningsområden

Område Medlemmar Omröstningar
DD Testområde 23 0
Test 231 3

π